Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Δείτε πως να αντιμετωπίσετε τις τράπεζες!

Χρήσιμες συμβουλές προς τους καταναλωτές

Παράνομες οι χρεώσεις δικαιοπρακτικών τόκων, τόκων υπερημερίας και άλλων χρεώσεων [χρέωση υπέρβασης πιστωτικού ορίου κλπ χρεώσεων] από τις τράπεζες!!!

Τα ελληνικά δικαστήρια, με δεκάδες αποφάσεις τους, έχουν ακυρώσει πολλές διαταγές πληρωμής από πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά, προσωπικά δάνεια, αλλά και στεγαστικά, λόγω χρέωσης υπέρμετρων τόκων από τις τράπεζες.